Se mezzanotte suona e le campane…

Se mezzanotte suona e le campane

lontane sembrano un richiamo,

forse è vero, è la notte che ti chiama,

e forse puoi rispondere a fatica;

ma quante altre campane suoneranno

senza che nulla allora tu gli dica?

 

(Gilberto Sacerdoti)

Annunci

Non mi lassari sulu

Ascutami,
parru a tia stasira
e mi pari di parrari o munnu.

Ti vogghiu diri
di non lassarimi sulu
nta sta strata longa
chi non finisci mai
ed havi i jorna curti.

Ti vogghiu diri
chi quattr’occhi vidinu megghiu,
chi miliuna d’occhi
vidinu chiù luntanu,
e chi lu pisu spartutu nte spaddi
diventa leggiu.

Ti vogghiu diri
ca si t’appoji a mia
e io m’appoju a tia
non putemu càdiri
mancu si li furturati
nn’assicutanu a vintati. […]
Continua a leggere…